Mapa strony

Piękno wsi Kociewskiej

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Celem projektu „Piękno wsi Kociewskiej” było przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów malarskich, połączonych z warsztatami w plenerze, które pozwoliły uczestnikom zdobycie dodatkowych umiejętności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji w pierwszym miesiącu warsztatów malarskich w pięknej wsi Kasparus, przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych odkryciem zasobów kulturowych Kociewia i rozwinięciem swoich zdolności artystycznych. Projekt miał być również zachętą do wspólnych wędrówek i wycieczek osób, które mało znają ten region. Warsztaty obejmowały podstawę rysunku i różnych technik malarskich. Do każdego uczestnika warsztatów zostało zastosowane indywidualne podejście, uwzględniające jego poziom przygotowania. Zajęcia były bezpłatne i odbywały się dwa razy w tygodniu.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu są prace malarskie chat Kociewskich, które po zakończonych warsztatach wystawione zostały w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu. Każdy z uczestników wykonał po 3 prace, czyli łączna ilość prac to ok. 80 szt. Wystawę obejrzało ok. 600 osób, w tym mieszkańcy miasta Skórcza i okolic oraz turyści przebywający w okolicznych Borach Tucholskich. Rezultatem jest również zdobycie dodatkowych umiejętności nowych uczestników poprzez poznawanie nowej techniki w malarstwie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta i gminy Skórcz, jak również z sąsiednich miast. Najmłodszy uczestnik liczy sobie 11 lat, natomiast najstarszy jest w wieku ok. 70 lat.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu jest Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu, który użyczył sali na potrzeby organizacji zajęć, firma PPHU „Szarafin” ze Skórcza, która wsparła finansowo projekt, a także Parafia wp. Wszystkich Świętych, która gościła nas przez tydzień na plebani w Kasparusie.