Mapa strony

Pięknie i bezpiecznie

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Po konsultacjach społecznych zauważyliśmy potrzebę zadbania o estetykę wsi i bezpieczeństwo. Wszystkie wspólne prace zaplanowane w tym projekcie zwiększyły atrakcyjność i bezpieczeństwo wsi. W działania włączyliśmy mieszkańców i nauczyliśmy ich ze sobą współpracować oraz czerpać z tego satysfakcję.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na upiększeniu wsi i zapewnieniu bezpieczeństwa. Odnowiliśmy plac zabaw w centrum wsi. Pomalowaliśmy kolorowymi farbami istniejący sprzęt, zakupiliśmy wymarzone przez dzieci „bocianie gniazdo” i nowe zabawki oraz piasek do piaskownicy. Została wykonana i zamontowana furtka/bramka na placu zabaw od strony boiska. Dzieci nie muszą już biegać dookoła świetlicy, przy ruchliwej ulicy. Wykonaliśmy dodatkowe wejście do świetlicy od strony boiska (łatwiejszy dostęp do umywalek i toalet). Sami wykuliśmy otwór i wstawiliśmy drzwi. Zakupiliśmy grill i duży kociołek myśliwski żeby móc przygotować poczęstunek. Wyrównaliśmy teren i posadziliśmy drzewa wzdłuż chodnika. Rolnicy swoim sprzętem wozili żwir i naprawiali drogi, przygotowany został również posiłek dla wolontariuszy.

Rezultaty projektu

– zadbanie o istniejący plac zabaw i podniesieniu jego atrakcyjności
– podniesienie bezpieczeństwa podczas imprez (drzwi i bramka)
– łatwiejszy dostęp do toalet
– poprawa dróg
– dosadzenie nowych roślin
– integracja mieszkańców wsi we wszystkich grupach wiekowych
– budowanie lokalnej tożsamości poprzez uczestnictwo w lokalnych uroczystościach
– zwiększenie atrakcyjności wsi
– włączenie całych rodzin w realizację projektu

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy (ok. 100 osób), a także osoby przyjezdne, które gościmy podczas naszych tradycyjnych wiejskich uroczystości (piknik rodzinny i dożynki). Dzieci (19) i ich opiekunowie (10), młodzież (15), uczestnicy Pikniku Rodzinnego (100 osób), Dożynki (130 osób) – mieszkańcy i zaproszeni goście.

Partnerzy w realizacji projektu

Nasz projekt wspierało mnóstwo wspaniałych osób. Wójt Gminy Prostki, pracownicy gminy, Rada Sołecka. Piaskownicę wykonał sołtys wsi Krupin, Sołtys wsi Lipińskie Małe służył radą i doświadczeniem. Nasze działania wspierał również darczyńca, który chciał pozostać anonimowy. Przekazał nam przedmioty na nagrody, dla wszystkich mieszkańców zaangażowanych w prace projektowe.