Mapa strony

Piękna zagroda

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Projekt „Piękna zagroda” miał na celu integrację mieszkańców sołectwa, poprawę estetyki wsi, rozwijanie relacji międzypokoleniowych, tworzenie przestrzeni na wsi do edukacji i rozwoju młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Piękna zagroda” zorganizowano:

  1. Warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – warsztaty promowały naukę zdrowego tryby życia.
  2. Warsztaty rzemieślnicze – poznawanie historii regionu, kultywowanie dawnych tradycji (garncarstwo).
  3. Warsztaty przyrodnicze – wspólna praca na rzecz poprawy estetyki wsi (nasadzenia drzew, krzewów, bylin, uporządkowanie posesji, przygotowanie trasy biegowo-sportowej).

Rezultaty projektu

  • integracja mieszkańców wsi Kamionka, Pawliki, Ważyny;
  • poprawa estetyki trzech wsi oraz zwiększenie ich atrakcyjności turystycznej;
  • 40 osób uczestniczących we wspólnych warsztatach zdobyło wiedzę na temat zdrowego stylu życia, potrzeby ochrony środowiska, historii oraz tradycji regionu;
  • uporządkowana została trasa biegowo spacerowa Kamionka – Pawliki – Ważyny;
  • upiększenie wiosek poprzez nasadzenia bylin, drzewek i krzewów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby dorosłe, młodzież szkolna oraz dzieci ze wsi Kamionka, Pawliki i Ważyny. W projekcie wzięło udział czterdzieści osób, w tym siedmioro dzieci, troje nastolatków oraz trzydzieści osób dorosłych.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu „Piękna zagroda” byli:

  1. Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. – użyczenie pomieszczeń do realizacji warsztatów kulinarnych i rzemieślniczych, wsparcie finansowe.
  2. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA – wsparcie konsultacyjne w organizacji projektu oraz wsparcie finansowe.