Mapa strony

„Kiedy pasja staje się życiem”

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Głównym celem projektu było wspieranie działalności naszej orkiestry. Zapewniliśmy naszym członkom niezbędne nagłośnienie, który umożliwiło lepszy odbiór naszej muzyki. Wprowadziliśmy aspekty wokalne dzięki czemu daliśmy szansę młodym ludziom rozwijać swój talent.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt pozwolił na pogłębianie pasji muzycznej przez ludzi młodych z terenu wiejskiego poprzez zorganizowane warsztaty muzyczne. Zakupione nagłośnienie pozwoliło lepiej odbierać brzmienie naszej orkiestry. Wprowadzając aspekty wokalne pozwoliliśmy rozwijać młodym ludziom swój talent. Spędziliśmy dużą ilość czasu z mieszkańcami naszej miejscowości i pobliskich wsi. Angażowaliśmy naszą lokalną społeczność do udziału w wieczorkach muzycznych przy ognisku co wyzwoliło chęć wspólnych śpiewów i tańca.
Przygotowaliśmy się do wszelkich imprez okolicznościowych, a zwieńczeniem projektu było zaprezentowanie dla całej lokalnej społeczności nabytych umiejętności instrumentalnych i wokalnych.

Rezultaty projektu

Rezultatem jest rekrutacja nowych kandydatów do orkiestry oraz rozwinięcie kunsztu muzycznego i wokalnego, co za tym poszło podniesienie atrakcyjności występów dla naszej społeczności gminnej jak i poza jej granicami. Wraz ze wzrostem atrakcyjności wzrosła liczba widzów i zwiększyło się ich zainteresowanie lokalnymi imprezami, a wyjazdowe koncerty i występy orkiestr umożliwiły poznanie nowych regionów, tradycji i obyczajów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli mieszkańcy naszej gminy Pionki, którzy brali udział w uroczystościach okolicznościowych takich jak: msze święte, ogniska, koncerty i imprezy kulturalne w innych miejscowościach poza obszarem naszej gminy.  Odbiorcami były również dzieci i młodzież uzdolnione muzycznie, którzy podnieśli swoje zdolności nauki gry na instrumentach dętych.

Partnerzy w realizacji projektu

Parafia św. Mikołaja w Jedlni