Mapa strony

Z pasją do aktywności i akceptacji

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Celem projektu jest integracja mieszkańców gminy Dobre Miasto poprzez uczestnictwo w organizowanych zajęciach sportowych w kierunku profilaktyki zdrowia i potrzeby ruchu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu zajęć sportowych, które odbywały się 2 razy w tygodniu przez okres 6 miesięcy. Podczas zajęć wykorzystano sprzęt sportowy taki jak piłki lekarskie, kettlebel, BOSU-piłki równowagi, stepery, maty, taśmy gumowe. Uczestnicy skorzystali także z bezpłatnych porad dietetycznych.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu była promocja zdrowego stylu życia. Widząc efekty jakie przynosi sport, uczestnicy zmotywowali się do dalszej pracy nad zachowaniem zdrowej sylwetki, a także do zmian w stylu życia. Projekt dał szansę na stworzenie miłej, przyjaznej grupy ćwiczeniowej ze wspólną pasją. Projekt pozwolił na stworzenie systemu wartości takich jak zaangażowanie, cierpliwość, dyscyplina oraz lekka rywalizacja.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była lokalna społeczność Dobrego Miasta i okolicznych miejscowości. Uczestnicy zajęć to osoby w różnym wieku, które chciały spędzić aktywnie czas, poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a także wykonywanych ćwiczeń fitness.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu była Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, która udzielała wsparcia konsultacyjnego i doradztwa. Wolontariusze pomagali w promocji projektu: rozdawali ulotki i plakaty, przygotowali salę na zajęcia sportowe. Wolontariusze przygotowali także wykład na temat zdrowego żywienia, a także koordynowali i rozliczyli projekt.