Mapa strony

Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie oraz wydrukowanie Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej, na której będą zaznaczone miejsca związane z burzliwymi dziejami tego regionu podczas II Wojny Światowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Wyprawy terenowe Grupy Badawczej. Grupa zebrała materiały potrzebne do opracowania Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej poprzez badania terenowe po Puszczy Solskiej (4 jednodniowe wyprawy).
  2. Opracowanie Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej – opracowaniem Mapy zajął się historyk. Każda zaznaczona na mapie lokalizacja posiada krótki opis na odwrocie. Mapa zawiera m.in. takie treści: miejsca obozów partyzanckich, miejsca bitew i potyczek, mogiły, cmentarze, miejsca pamięci, miejsca rocznic i wydarzeń itp. Mapa obejmie tereny leśne Gminy Biłgoraj, Tereszpol, Aleksandrów i Józefów.
  3. Wydruk Mapy – Mapa została wydrukowana w ilości 500 egzemplarzy.
  4. Organizacja Rajdu Partyzanckiego. W Rajdzie wzięły udział dzieci i młodzież, a także pasjonaci historii, którzy odwiedzili miejsca z Mapy.

Rezultaty projektu

20 osób wzięło udział w badaniach terenowych Grupy Badawczej. Wydrukowano 500 egzemplarzy Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej. W Rajdzie Partyzanckim wzięło udział 100 osób.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była młodzież ze szkół z terenu Gminy Biłgoraj, Tereszpol oraz Aleksandrów, pasjonaci historii, członkowie OSP w Brodziakach, członkowie GRH „Wir” w Biłgoraju.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem w realizacji projektu była Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja. Parterami był także Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju oraz Związek Młodzieży Wiejskiej Powiatu Biłgorajskiego.