Mapa strony

Za-PARK-uj w domecku

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Główny cel: integracja mieszkańców Domecka. Działania na rzecz środowiska naturalnego, zorganizowanie miejsca na przyjemny odpoczynek. Poszerzenie wiedzy w zakresie przyrody i historii miejscowości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Prace porządkowe na terenie parku łączyły dużych i małych mieszkańców Domecka. Podczas prac uporządkowano i oznaczono palami i linami dwie główne aleje w wiejskim parku. Wycięto samosiewy, usunięto zalegające konary, liście i odpady. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury parkowej: ławki i kosze. Zorganizowano konkursy dla mieszkańców: plastyczny dla dzieci, zakończony prezentacją prac i na nazwy zakątków parkowych. Zwycięskie nazwy utrwalono na parkowych tablicach informacyjnych. Zorganizowano warsztato-konsultacje z przedstawicielami ogrodnictwa na temat aranżacji zielonych zakątków, roślinności i układu funkcjonalnego parku. Zorganizowano piknik Pożegnanie Lata wraz ze świętem pieczonego ziemniaka oraz spotkanie podsumowujące projekt wraz z wręczeniem nagród w konkursach.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu zintegrowała lokalną społeczność. Poprawiono działania na rzecz ochrony środowiska, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek wsi. Uporządkowano część terenu parku, tworząc przyjazne miejsce spotkań i rekreacji. Stworzono mieszkańcom możliwość kształcenia w dziedzinie projektowania otoczenia oraz możliwość wspólnego spędzenia czasu podczas pikników/ prac porządkowych. Uczestnicy konkursów mieli możliwość wykazania się kreatywnością. Mieszkańcy zrozumieli, że razem mogą więcej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest lokalna społeczność: mieszkańcy Domecka, goście i turyści odwiedzający sołectwo, uczniowie szkoły podstawowej z oddz. przedszkolnym w Domecku oraz sympatycy Stowarzyszenia Razem dla Domecka (ponad 170 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

  • Sołectwo Domecko
  • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domecku
  • Parafia Domecko
  • OSP Domecko
  • DFK Domecko
  • Firma KONSHAL Julian Halikowski