Mapa strony

Park Śniadaniowy

Cel projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę integracji istniejącą w naszej gminie w środowisku ludzi w średnim wieku z małymi dziećmi. Głównym celem spotkań było utworzenie przestrzeni do integracji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W udostępnionej przez gminę przestrzeni przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze edukacyjnym (warsztaty plastyczne, przyrodnicze, kulinarne i dietetyczne, szachy dla dzieci, nauka szycia i szydełkowania), zajęcia sportowe (joga dla dzieci i dorosłych, promocja turystyki rowerowej w wersji dla rodzin z małymi dziećmi), zabawy dla dzieci. Wydzielona została strefa gastronomiczna, strefa aktywności sportowej, strefa swobodnego wypoczynku. Zorganizowano również dyskusję na temat potrzeb, możliwości i zagrożeń naszej gminy i jej mieszkańców. Podczas pikników były dostępne różne atrakcje dla dzieci, np. gry sportowe, warsztaty kulinarne, ekologiczne, podchody, zajęcia edukacyjne, warsztaty artystyczne, kurs szydełkowania.

Rezultaty projektu

Podczas realizacji spotkań zgłosiło się do nas kilkanaście osób, które chciały dołączyć do pikników, np. przedstawić swoje produkty/usługi, zorganizować darmowe warsztaty, niestety wśród odbiorców naszych działań nie udało nam się jeszcze uzyskać zamierzonego efektu – w dużej mierze pozostali oni biernymi uczestnikami wydarzeń. Z racji tego, że projekt zyskał wśród mieszkańców duże uznanie i wielokrotnie pytano nas, czy będzie kontynuowany, przygotowujemy się już do realizacji drugiej edycji.

Odbiorcy projektu

W każdym wydarzeniu wzięło udział ok. 200-250 osób, czyli łącznie ok 700 osób. Były to głównie rodziny z dziećmi w wieku 4-10 lat mieszkające w gminie Komorniki.

Partnerzy w realizacji projektu

Udało nam się uzyskać przychylność i pomoc Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Kultury, w nasze działania włączyło się parę firm i twórców z naszych okolic, zaangażowałyśmy również środowisko rodziców gminy Komorniki.