Mapa strony

Park w Rybakowie – miejsce spotkań i wypoczynku

Logotyp Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych

Cel projektu

Celem projektu było zagospodarowanie zaniedbanego i nieużywanego placu w centrum wsi na miejsce spotkań oraz integracja mieszkańców poprzez pracę w grupie na rzecz dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja projektu zakładała uporządkowanie i zniwelowanie terenu, nawiezienie ziemi, zasianie trawy, zasadzenie kwiatów i krzewów, przygotowanie terenu pod postawienie ławek. Mieszkańcy Rybakowa wielokrotnie spotykali się przy wspólnych pracach w centrum wsi.

Rezultaty projektu

Podczas realizacji projektu nastąpiła integracja mieszkańców dzięki działaniu na rzecz dobra wspólnego, jakim było uporządkowanie terenu i zaaranżowanie go na miejsce spotkań i wypoczynku. Praca na rzecz wspólnej przestrzeni zwiększyła poczucie przynależności do miejscowości oraz uatrakcyjniła miejscowość pod względem turystycznym. Wspólna praca przy stworzeniu miejsca spotkań zmotywowała mieszkańców do dalszej pracy na rzecz swojej małej ojczyzny.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Rybakowa oraz turyści uprawiający turystykę pieszą i rowerową.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Kłodawa, PHU Kaurzyl vel Kuzel, ZU Zbigniew Owczarek