Mapa strony

Pamiętamy!

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Rozpropagowanie wśród harcerzy i mieszkańców Pysznicy i okolic historii z czasów II wojny światowej, działalności harcerskiej, jak również podejmowanie działań na rzecz dbania o pokój wśród narodów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Drużyna harcerska Boanerges z Pysznicy przystąpiła do projektu „Pamiętamy”. W ramach projektu harcerze odnowili i zatroszczyli się o mogiłę żołnierską znajdującą się na cmentarzu parafialnym, przeprowadzili 5 wywiadów z osobami pamiętającymi czasy II wojny światowej, a także działalność harcerską sprzed 1980 roku. Odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Cmentarz Powązkowski. Podczas spotkań udało nam się odnaleźć mundur drużyny harcerskiej, która kiedyś działała w Pysznicy oraz zdjęcia i notatki z tamtych czasów. Młodzież samodzielnie poznawała historię. Rozmowa z osobami, które doświadczyły wojny była dla młodzieży dużym przeżyciem.

Rezultaty projektu

Przeprowadzono 5 wywiadów o czasach II wojny światowej, 21 osób wzięło udział w wyjeździe do Warszawy, uporządkowano kilkanaście grobów na terenie pysznickiego cmentarza, odnowiono 1 grób partyzanta AK oraz zebrano 11 źródeł informacji na temat czasów wojennej i powojennej działalności harcerskiej i kilkanaście eksponatów z okresu II wojny światowej. Powstała publikacja multimedialna. Harcerze i ich rodzice uczestniczyli w szkoleniach na temat bezpieczeństwa i zdrowia.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni to młodzież działającą w drużynie harcerskiej, a pośrednio mieszkańcy Pysznicy i okolic oraz osoby, które pochodzą z Pysznicy ale mieszkają w innych częściach kraju i zagranicy. Projekt zyskał zainteresowanie samorządu gminnego, dzięki czemu otrzymaliśmy wsparcie przy wydaniu książeczki „Harcerski zwiad” zawierającej materiały z przeprowadzonych wywiadów w ilości 1000 szt.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy, Parafia Rzymskokatolicka w Pysznicy, Zespół Szkół w Pysznicy, Gmina Pysznica oraz rodzice harcerzy. „Obudziły się” wspomnienia i dyskusje osób pamiętających czasy wojenne lub znających relacje z opowiadań swoich rodziców i dziadków. Dzięki temu informacji i materiałów cały czas przybywa.