Mapa strony

Pamięć przodków ocalić od zapomnienia

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Celem projektu była integracja mieszkańców oraz ocalenie pamięci historii jaka łączy społeczność lokalną, przypomnienie ważnych historycznie miejsc i pokazanie walorów miejscowości Pogalewo Małe.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. W ramach projektu wykonano tabla informacyjno-historyczne we wsi, min. tablice z rysem historycznym w parku.
  2. Wykaszano i odchwaszczano ścieżki historyczne.
  3. Pomalowano altanę na placu festynowym, gdzie odbywają się wszystkie nasze spotkania, zebrania wiejskie oraz pikniki i festyny.
  4. Odmalowano i uprzątnięto terenu wokół starej zabytkowej kapliczki w sołectwie.
  5. Uwieńczeniem tych wszystkich prac było wykonanie na nowo granitowych schodów przy figurze Jana Nepomucena w parku w centrum wsi.
  6. Na zakończenie projektu odbyło się ognisko integracyjne, podsumowujące projekt i działania objęte harmonogramem prac. Zorganizowano również konkurs historyczny z wiedzy o naszym sołectwie, w którym chętnie brały udział dzieci i młodzież.

Rezultaty projektu

Rezultatem jest piękny wygląd miejsc ważnych dla mieszkańców, poczucie przynależności do grupy działania i odpowiedzialność za te miejsca.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli mieszkańcy, głównie dzieci i młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem był sołtys oraz lokalna firma, która była również sponsorem.