Mapa strony

„Na pamięć” – archiwum społeczne

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

„Na pamięć”- archiwum społeczne to projekt, którego głównym celem jest digitalizacja ważnych dla społeczności Radwanic zasobów archiwalnych, takich jak zdjęcia, listy, dokumenty, a także wspomnienia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W czasie realizacji projektu przeprowadziliśmy szereg działań poprzedzonych intensywną akcją promocyjną (prasa, radio, telewizja, plakaty, informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych, poczta pantoflowa). Wszystko po to, by jak najwięcej osób włączyło się do tworzenia archiwum. Młodzież uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich. Trzy grupy społeczne – seniorzy, niepełnosprawni i młodzież – wzięli udział w warsztatach tworzenia ławek i wykonali „Ławki Pamięci”, a archiwista społeczny ruszył w teren zbierając materiały od seniorów, które były następnie poddawane digitalizacji i umieszczane na dedykowanej stronie internetowej.

Rezultaty projektu

Najważniejszym rezultatem projektu jest strona archiwum społecznego napamiec.radwanice.pl, na której znajduje się ogromna baza zdjęciowa, która jest stale powiększana, gdyż zgłaszają się kolejne osoby, które chcą ocalić od zapomnienia swoje rodzinne zdjęcia i historie. W przestrzeni wiejskiej Radwanic pojawiły się trzy „Ławki Pamięci”, które powstały w trakcie warsztatów. Ponadto wzrosła świadomość historyczna wśród mieszkańców oraz tożsamość z miejscem, w którym żyją.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są przed wszystkim mieszkańcy Radwanic oraz Gminy Radwanice, a także wszyscy ci, których interesuje historia naszego regionu.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, Stowarzyszenie Klub Seniora „Optymiści”, Urząd Gminy w Radwanicach, Szkoła Podstawowa w Radwanicach