Mapa strony

Osiedle Artystyczne – warsztaty aktywizujące dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Głównym celem projektu było wzmocnienie działań świetlicy środowiskowej poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe warsztatów aktywizujących dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał głównie na aktywnym włączeniu dzieci w prace świetlicy środowiskowej, których celem było przygotowanie prezentacji swoich dzieł wytworzonych, wyuczonych podczas uczestnictwa w warsztatach.

Warsztaty artystyczne:

  1. cykl 8 spotkań, dla 60 dzieci, każde o innej tematyce, trwające około 4 godziny. Na każdym spotkaniu wolontariusze będą uczyć dzieci nowych technik, np. Decoupage, malowania, masy solnej robienia kartek okolicznościowych, stempelków, aniołków, itd.
    2. Konkurs plastyczny „Afryka oczami dziecka”. Konkurs dedykowany dla wszystkich chętnych dzieci, ogłoszony w parafii, jak również na tablicach ogłoszeń przy kościele. Prace wykonane przez dzieci dowolną techniką.
    3. Warsztaty artystyczne wyjazdowe dla 60 dzieci do galerii barak w Czarnej.
    4. Integracja społeczna.

Rezultaty projektu

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia skwantyfikowano w następujący sposób:
1. Wykonanie prac plastycznych rożnymi technikami: szt. 160 weryfikacja – Wystawa prac plastycznych,
dokumentacja fotograficzna.
2. Wycieczka poza miasto: szt. 1 – weryfikacja -dokumentacja fotograficzna,
3.Powstanie grupy muzycznej przy świetlicy środowiskowej: szt. 1
4. Ilość osób objętych wsparciem świetlicy środowiskowej: szt. 60 uczestników.
5. Powstanie aktywnej grupy kreującej samodzielnie spędzanie czasu.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami inicjatywy będą dzieci mieszkające na terenie Gminy Ustrzyki Dolne biorące udział w zajęciach prowadzonych przy świetlicy Caritas przy Kościele Św. Józefa Robotnika w Ustrzykach
Dolnych. W ramach inicjatywy planuje się:
– warsztaty artystyczne – udział 60 dzieci, prowadzone w ramach 8 cykli weekendowych
– wyjazdowe warsztaty artystyczne – udział 60 dzieci
– wycieczka dla 60 dzieci

Partnerzy w realizacji projektu

Caritas Polska, Parafia pw. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych