Mapa strony

OSA – Obronna Strefa Aktywności

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem inicjatywy było przeprowadzenie bezpłatnych zajęć samoobrony oraz organizacja pikniku pn. „OSA” w celu promowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć samoobrony oraz organizacja integracyjnego prozdrowotnego pikniku pn. „OSA” w celu promowania zdrowego stylu życia, wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania wolego czasu oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez zorganizowanie punktów porad ze specjalistami.

Rezultaty projektu

Osiągnięte efekty:

 1. Rozwój szeregu cech osobowych poprzez treningi i współzawodnictwo.
 2. Rozwój kompetencji społecznych, integracyjnych oraz promocja wolontariatu.
 3. Wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez działania zapewniające udział dzieci i młodzieży w różnych formach sportowych.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez uczestnictwo w pikniku.
 5. Integracja społeczności lokalnej.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

Odbiorcy projektu

Grupą docelowa wg kryterium: 80 osób,w tym min. 10 powyżej 60 r.ż, a w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niskiego poziomu ekonomicznego. Działanie skierowane jest do ponad 280 osób z terenu gminy i miasta Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim, woj. lubelskie, o zróżnicowanym wykształceniu, statusie zawodowym i socjalnym.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Przedsiębiorcy, firmy z ternu Miasta Tomaszów
 • Gmina, Miasto Tomaszów Lubelski
 • Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze