Mapa strony

Orzysz dobrze karmi turystów

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

 • Zwiększenie zaangażowania w życie publiczne
 • Stymulowanie aktywności obywatelskiej
 • Integrowanie społeczności lokalnej
 • Popularyzowanie potraw regionalnych
 • Wspieranie osób dzielących wspólne zainteresowania

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Dwa szkolenia – warsztaty przygotowywania potraw
 • Konkursy na przyrządzanie babki ziemniaczanej – osiedlowy i gminny o tytuł mistrza gminnego
 • Poszczególni zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami
 • Pokaz kulinarny przeprowadzony w czasie dożynek gminnych
 • Kulinarny rajd rowerowy miał za zadanie przygotowanie w terenie potrawy kociołkowej i przygotowanej na ognisku.
 • Wydano publikację zawierającą przepisy i informacje o babce ziemniaczanej

Rezultaty projektu

 • Zaproponowano społeczności 3 tradycyjne potrawy miejscowe w formie degustacji i przepisów,
 • Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne, w których wzięło udział ponad 90 osób,
 • Przeprowadzono pokazy kulinarne, którym przyglądało się ok 650 osób,
 • Przeprowadzono warsztaty kulinarne podczas rajdu rowerowego, przy ognisku – 20 osób,
 • Przeprowadzono konkursy kulinarne – udział 28 zawodników i 120 widzów,
 • Wykonanych zostało 200 szt. ulotek i 50 szt. plakatów
 • Wydano publikację kulinarną – 100 egz.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli mieszkańcy gminy oraz turyści tu przebywający. Z działań projektu korzystały osoby interesujące się kulinariami, a także firmy prowadzące żywienie oraz gospodarstwa agroturystyczne żywiące swoich gości. Pokaz kulinarny obejrzało ok 700 osób, w konkursach wzięło udział 25 uczestników i grup, gospodarstw agroturystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich i firm, konkursy obejrzało ok. 200 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Agroturystyka „U Królów” w Nowych Gutach
Burmistrz Orzysza
Restauracja Toskana Małgorzata Malik
Federacja Organizacji Socjalnych FOSa