Mapa strony

Orzechowa MiniPasieka

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Celem projektu było zintegrowanie środowiska lokalnego, stworzenie warunków do nawiązania szerokiej współpracy oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Pretekstem do działań było założenie Minipasieki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Orzechowa MiniPasieka powstała z odrestaurowanych starych uli. Uczestnicy projektu wykonywali prace renowacyjne polegające na oczyszczeniu ich, zakonserwowaniu, pomalowaniu, wyposażeniu. Uczestniczyli w ich zasiedlaniu, dokarmianiu pszczół i profilaktyce zdrowotnej. Wykonywali świece, biżuterię. Warsztaty odbywały się regularnie, szybko stały się spotkaniami integracyjnymi. Wykształciły się specyficzne zwyczaje, uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, wiedzą, wspierali się w wielu sprawach. Stworzyli grupę aktywną, zintegrowaną, zmotywowaną do rozwoju na różnych płaszczyznach. Istotnym elementem warsztatów były zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Wyjątkowym elementem spotkań stały się spotkania i opowieści osób starszych, chętnie dzielących się wiedzą i doświadczeniem.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu doprowadziła do powstania zintegrowanej grupy aktywnych mieszkańców. Ich postawa oddziałuje na społeczność lokalną w sposób mogący pozytywnie wpłynąć na korektę struktury społeczności. Zauważalna jest zmiana postrzegania aktywności zawodowej, stosunku do zwierząt i odpowiedzialności za własne sprawy, a także sposobu spędzania czasu z dziećmi. Projekt spowodował powstanie pasieki, uzgodnione zostały również plany kontynuowania prac pszczelarskich w innych miejscach w okolicy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu stanowili grupę bardzo zróżnicowaną. Najmłodszy uczestnik miał dwa lata, najstarszy znacznie więcej. Uczestnicy różnili się wykształceniem, statusem finansowym i doświadczeniem. Współpracowali ze sobą, wywiązywali się z powierzonych im zadań, wytworzyli trwałe więzi i relacje. Różnorodność grupy zapewniła atrakcyjność spotkań. Uczestnicy pochodzili z okolicznych miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Specyfika projektu, a także ograniczone doświadczenie organizatorów, skłoniły do samodzielnego realizowania projektu. Współpraca z innymi podmiotami, jak stowarzyszenie, szkoła była niesformalizowana i polegała na rozpowszechnianiu informacji o projekcie.