Mapa strony

Organizacja „III Festiwalu Smaków Regionalnych” wraz z wystawą oraz cyklem zajęć kulinarnych

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Celem projektu była integracja, aktywizacja mieszkańców wsi Trzebiatkowa i okolic oraz zadbanie o polskie tradycje kulinarne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:

  • organizacja III Festiwalu Smaków Regionalnych;
  • wystawy fotograficznej pt. „Festiwal Smaków Regionalnych – jak to się zaczęło”;
  • cyklu spotkań kulinarnych (9) pt. „Regionalnie też może być zdrowo”.

Rezultaty projektu

  • organizacja 1 imprezy integracyjn0-edukacyjnej pn. „III Festiwal Smaków Regionalnych”;
  • zorganizowaliśmy 1 wystawę fotograficzną pn. „Festiwal smaków Regionalnych – jak to się zaczęło”;
  • zorganizowanie 9 spotkań kulinarnych w okresie od 15.09. do 15.12. 2016 r.;
  • pokazaliśmy pełnowartościową kuchnię regionalną;
  • rozbudziliśmy potrzeby poznania kuchni regionalnej wśród młodych ludzi, a nawet dzieci;
  • rozszerzyliśmy wiedzę na temat zasad żywienia i  trybu życia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy naszej wsi, gminy jak i powiatu. Razem około 400 osób, które wzięły udział w festiwalu, wystawie oraz spotkaniach kulinarnych.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu współpracowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuchomiu, Gminą Tuchomie, Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Tuchomie, z osobami prywatnymi, przedsiębiorstwami.