Mapa strony

ORAWSKIE BETLEJEMY

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem głównym było nawiązanie twórczego dialogu młodzieży z mieszkającymi na Orawie artystami i twórcami ludowymi. Projekt zakładał również wykreowanie warunków do tworzenia i poznawania kultury oraz budowania aktywnych postaw w tym zakresie, poprzez realizacje przedstawień obrzędowych z regionu Orawy w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie projektu zostały odtworzone doroczne obrzędy związane z okresem świąt Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu oraz Wielkanocy. Poprzez pozyskanie informacji od trojga seniorów znających historię obrzędów – twórcy ludowego Ludwika Młynarczyka, a także od Emilii Jasiury, i J. Oskwarek, dowiedzieliśmy się o tradycyjnym brzmieniu, tekstach i rekwizytach, które im towarzyszyły, przeprowadzone zostały również warsztaty choreograficzno-muzyczne.  Przeprowadzonych zostało 60 godzin warsztatowych dla 60 uczestników projektu łącznie. Odbyły się też warsztaty plastyczne, podczas których odtworzono rekwizyty do „Tradycyjnej Szopki Bożego Narodzenia – Orawski Betlejem” z 7 rzeźbionymi ruchomymi figurkami oraz trzy „Śmiertecki”.

Rezultaty projektu

Powstanie Orawskiego Betlejemu – Tradycyjnej szopki z 7 Kukiełkami – drewnianymi lalkami do odegrania sceny Bożego Narodzenia,
Powstanie słomianej Śmiertecki do inscenizacji Wielkopostnych,
Powstanie 3 grup kolędniczych reprezentujących sztukę ludową Orawy,
Powstanie rekwizytów i ubiorów kolędniczych,
Poznanie Orawskiej kultury i twórczości artystycznej wśród ok. 100 mieszkańców,
Powstanie 3 grup Śpiewu Wielkopostnego ŚMIYRTECKA.

Odbiorcy projektu

Projekt adresowany był do dwóch grup odbiorców:

  • bezpośrednio – uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Orawy oraz chętni do wzięcia udziału w projekcie, ich opiekunowie, nauczyciele, artyści ludowi, mieszkańcy regionu polskiej Orawy.
  • pośrednio – odbiorcy z terenu całej Orawy w różnym przedziale wiekowym, rodziny i znajomi uczestników przedsięwzięcia

Partnerzy w realizacji projektu

Zespoły regionalne, szkoły, gminne centra kultury itp.