Mapa strony

Orawa bardzo dobrze pomaga

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Projekt zakładał pozytywny wpływ na zmianę stereotypowego myślenia o osobach w kryzysie bezdomności. Działania projektu związane były z pomocową kierowaną do grupy osób wykluczonych społecznie, a także pobudzenie ich aktywności w społeczności lokalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki projektowi udało się przeprowadzić 25 godzin warsztatów z szycia na maszynie, dla osób w kryzysie bezdomności przebywających w „Domu na Granicy”. Podczas zajęć powstało 30 poszewek na poduszki. W projekt zaangażowało się 6 wolontariuszy – mieszkańców lokalnej społeczności. W warsztatach z szycia wzięło udział 19 osób, zakupiono dla nich wszystkie potrzebne materiały oraz 25 kołder, które poprawiły standard pomocy osobom potrzebującym schronienia w naszym regionie. 6 grudniu zorganizowano spotkanie Mikołajkowe, w którym wzięli udział uczestnicy projektu i i wolontariusze, rozdano wszystkim mieszkańcom schroniska kołdry, uszyte poszewki na poduszki i pokrowce na materace, było to niezwykle wzruszające spotkanie.

Rezultaty projektu

W realizację warsztatów było zaangażowanych 6 osób wolontariuszy. W warsztatach z szycia wzięło udział 19 osób. W ramach projektu odbyło się 25 godzin warsztatów, zakupiono potrzebne materiały do realizacji zajęć, kołdry 25 sztuk.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy okolicznych wsi z gminy Orawa i Podhala.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami podczas realizacji projektu jest Gmina Lipnica Wielka.