Mapa strony

Ogród naszych marzeń

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zorganizowanie nowej formy spędzania czasu, podniesienie świadomości ekologicznej, integracja lokalnej społeczności oraz nauka robienia ozdób z materiałów ekologicznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl spotkań, w czasie których wspólnie zagospodarowaliśmy teren przy szkole. Uczestnicy projektu mieli do dyspozycji grządki, na których samodzielnie posiali i posadzili sadzonki roślin. Pozostała część ogrodu została obsadzona roślinami ozdobnymi. Przy części roślin postawione zostały tabliczki edukacyjne. Zorganizowany również został kiermasz wymiany roślin. Mieszkańcy chętnie dzielili się sadzonkami z innymi osobami. Wiele nowych roślin zostało podarowanych do ogrodu przy szkole. W ramach projektu zostały przeprowadzone także warsztaty wyrobu ozdób z materiałów ekologicznych (z sianka, szyszek itp.). W ramach projektu odbyły się także zajęcia, w czasie których uczestnicy projektu przygotowali karmniki, stolik, siedzenia oraz donice do ogrodu.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to: powstanie ogrodu dydaktycznego, powstanie grządek z ekologicznymi warzywami, poprawa świadomości ekologicznej uczestników, ciekawy i aktywny sposób spędzenia czasu, integracja lokalnego społeczeństwa, nowa forma promocji wsi, zachęcenie uczestników projektu do odkrywania nowych pasji. Nowe umiejętności dla uczestników projektu (robienie ozdób ogrodniczych z materiałów ekologicznych).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były wszystkie chętne osoby, które zgłosiły się do projektu oraz mieszkańcy wsi Franknowo i okolic, którzy wzięli udział w kiermaszu integracyjno-ogrodniczym oraz warsztatach „motania z sianka” połączonych z obchodami dożynek parafialnych, jak również wszystkie osoby odwiedzające nasz ogród przy szkole.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był MOK Jeziorany, który pomógł przeprowadzić zajęcia z robienia karmików i domków dla ptaków.