Mapa strony

Odkrywcy Niziny Walichnowskiej

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców Kociewia i zaangażowanie ich w poznawanie Niziny Walichnowskiej poprzez zastosowanie aktywnych form turystyki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W pierwszym etapie opracowano założenia 4 tras turystycznych: „Rowerem po Wąskiej Ziemi”, obejmującą Nizinę Walichnowską i 3 lokalne piesze trasy: „Kraina trzech religii”, „Wielka Woda na Nizinie”, „O Związku Wałowym”.
Drugim etapem było zaangażowanie społeczności lokalnej. Przeprowadzono 5 tematycznych wycieczek po Nizinie Walichnowskiej, w których funkcje przewodników pełnili członkowie stowarzyszenia. W tym, 2 długie wycieczki rowerowe i 3 lokalne wycieczki dla dzieci – uczniów szkoły podstawowej.
Zakończeniem projektu był konkurs rysunkowy dla dzieci związany z historią Niziny. By pobudzić wyobraźnię opracowano tematy związane z przeszłością. Tematy te były wyeksponowane podczas wycieczek.
Finał projektu to uroczyste wręczenie nagród poprzedzone krótką informacją o Nizinie Walichnowskiej.

Rezultaty projektu

Liczba osób zyskujących wiedzę o swoim regionie w ramach wycieczek rodzinnych: 30
Liczba osób zyskujących wiedzę o swoim regionie w ramach wycieczek lokalnych: 70
Liczba osób zyskujących wiedzę o swoim regionie w ramach konkursu rysunkowego: 143 (dzieci wraz z rodzinami)
Liczba uczestników spotkania podsumowującego projekt podczas którego uzyskali nową wiedzę na temat Niziny Walichnowskiej: 80

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Kociewia, a w szczególności Niziny Walichnowskiej. Wycieczki rowerowe skierowano dla rodzin, zaś wycieczki piesze oraz konkurs rysunkowy na temat Niziny Walichnowskiej – dla uczniów szkoły podstawowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach, Parafia p.w. św Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowach, Samorządy lokalne (działania promocyjne) – Gmina Pelplin, Gmina Gniew