Mapa strony

Odkrywanie Tajemnic Ziemi

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

 • utrwalenie oraz poszerzenie świadomości przyrodniczo-ekologicznej;
 • poznawanie cennych gatunków i zwierząt występujących na naszym terenie;
 • inspirowanie mieszkańców do pracy na rzecz ochrony środowiska.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • wycieczka edukacyjna;
 • warsztaty w zakresie ochrony środowiska (recykling, możliwość ponownego wykorzystania odpadów, poznanie gatunków roślin, zasadzenie drzewek);
 • wspólne oglądanie filmów przyrodniczych;
 • zajęcia plastyczne dla dzieci.

Rezultaty projektu

 • utrwalenie i pogłębienie świadomość przyrodniczo – ekologicznej;
 • zachęcenie do poznawania cennych gatunków roślin i zwierząt występujących na naszym terenie;
 • pobudzenie wrażliwość na piękno środowiska naturalnego;
 • zainspirowanie mieszkańców do działania na rzecz ochrony środowiska (poznanie zasad recyklingu oraz możliwości ponownego wykorzystywania odpadów);
 • integracja lokalnej społeczności.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież z gminy Legnickie Pole.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Sołectwo Legnickie Pole
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 • OSP Legnickie Pole
 • Dejon Dąbrowki Legnica
 • GOPS Legnickie Pole