Mapa strony

Odkrywamy średniowiecze poprzez twórcze warsztaty

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o epoce średniowiecza z uwzględnieniem historii naszego miasta w tym okresie oraz zachęcenie do wstępowania w szeregi grup odtwórstwa historycznego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy warsztaty dot. średniowiecza, w tym:

 1. Warsztaty historyczne w formie „żywych lekcji historii” przygotowane przez grupę odtwórstwa historycznego. Tematy poruszone na warsztatach to m.in.: jak można było stać się rycerzem, edukacja młodego adepta, nauka strzelania z łuku, krótki rys historyczny.
 2. Warsztaty rzemiosł dawnych, w tym: wykonywanie własnoręcznie kolczug rycerskich, rękawic oraz warsztaty kaletnicze wraz z rysem historycznym.
 3. Warsztaty tańców średniowiecznych, które polegały na nauce tańców danych wg ustalonej choreografii m.in.: ballada rycerska, skoczkap, praczki, pawana, gawot, słoma-siano itd.

Udział w warsztatach był bezpłatny. W ramach projektu przygotowaliśmy także ulotkę informującą o projekcie i zapraszającą na warsztaty.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

 • zrealizowaliśmy 88 godzin warsztatów dot. średniowiecza;
 • w warsztatach uczestniczyło 284 os., w tym żywe lekcje historii – 229 os.;
 • wydana została 1 ulotka informująca o projekcie wraz z zaproszeniem na warsztaty w nakładzie 500 egz.;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu średniowiecza, etosu rycerskiego i średniowiecznej historii naszego miasta;
 • umocnienie postaw patriotycznych;
 • rozwinięcie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, wskazanie na nowe możliwości rozwoju.

Odbiorcy projektu

Poszczególne działania projektu skierowane były do następujących grup odbiorców:

 1. Warsztaty historyczne w formie „żywych lekcji historii” – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 2. Warsztaty rzemiosł dawnych i warsztaty tańców średniowiecznych – skierowane do młodzieży i dorosłych, grupy zróżnicowane wiekowo, rodziny itp.

Wiodąca grupa odbiorców: młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie byli: Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny”, Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia Nr 1 w Bytowie, Zespół Szkół w Borzytuchomiu, Zespół Szkół w Lipnicy, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Urząd Miejski w Bytowie.