Mapa strony

Odkrywamy nowe pasje – malowanie na szkle

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było poznanie i rozwinięcie nowej pasji, jaką jest malowanie na szkle. Poprzez realizację tego projektu daliśmy mieszkańcom szansę na aktywne i twórcze włączenie się w działanie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych malowania na szkle (4 spotkania trzygodzinne z instruktorem oraz 8 spotkań samodzielnych). Zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia tych warsztatów. Zakupiliśmy regał oraz drukarkę (drukarka do drukowania szablonów, zaproszeń i ulotek, natomiast regał do estetycznego wystawienia i pokazania prac podczas wystawy). Zorganizowaliśmy wystawę prac pt.”Wystawa prac. Odkryliśmy nową pasję – malowanie na szkle”.

Rezultaty projektu

  • przeprowadzenie warsztatów malowania na szkle podczas 12 spotkań w świetlicy wiejskiej;
  • odbyła się impreza integracyjna pt.”Wystawa prac. Odkryliśmy nową pasję – malowanie na szkle”;
  • zakupiliśmy regały, które służą nam do eksponowania naszych prac;
  • została zakupiona drukarka, która posłużyła nam do drukowania pomocnych materiałów na nasze zajęcia, zaproszeń, ogłoszeń, ulotek;
  • zakupiliśmy materiały do prowadzenia warsztatów, dzięki temu możemy wprowadzić do naszych zajęć świetlicowych nowy rodzaj warsztatów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli głównie mieszkańcy wsi Sienica, osoby dorosłe, jak również dzieci w wieku szkolnym.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu:

  • M-GOK w Kaliszu Pomorskim
  • Rada Sołecka
  • Mieszkańcy