Mapa strony

Odkryj w sobie pasję

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem projektu było zdobycie nowych umiejętności poprzez udział w warsztatach artystycznych, rękodzielniczych i kulinarnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów rękodzielniczych: z wiórek osikowych, z wyplatania rattanu i kulinarnych. W warsztatach udział wzięły zarówno dzieci, jak i dorośli, dzięki czemu nastąpiła integracja pokoleń. Uczestnicy warsztatów zdobyli umiejętności polegające na wykonaniu z wiórków osikowych ozdób świątecznych (anioły, bombki, choinki, itp.) i z rattanu, na których wyplatały koszyczki, dzwonki, choinki, gwiazdki, itp. Zostały także przeprowadzone warsztaty kulinarne, na których uczestnicy podzielili się wiedzą, w jaki sposób przyrządzić wigilijne potrawy. W ramach projektu został zakupiony warnik do wody, z którego będą korzystać mieszkańcy wsi. Odbył się też wieczorek świąteczny i wystawa prac.

Rezultaty projektu

Uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenia dotyczące warsztatów rękodzielniczych. Zintegrowały się pokolenia (dorośli oraz dzieci).

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy wsi Pomierzyn oraz okolic, bez względu na płeć i wiek.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli: Sołtys, Rada Sołecka w Pomierzynie i osoby prywatne.