Mapa strony

Oddani krewniacy

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

„Oddani Krewniacy” to projekt adresowany do wszystkich mieszkańców powiatu nidzickiego. Naszym głównym celem było wypromowanie wspaniałej idei, jaką jest oddawanie krwi i nauka pierwszej pomocy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano cykl szkoleń z pierwszej pomocy skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i miejskich. Zorganizowane zostały również warsztaty z promocji idei honorowego oddawania krwi, pomocy innym, skierowane do dzieci i młodzieży szkół powiatu nidzickiego. W czerwcu odbyły się Zawody z Pierwszej Pomocy, gdzie na stacjach pozoracyjnych dzieci, młodzież i dorośli mieli szansę sprawdzenia zdobytych umiejętności. W okresie wakacyjnym odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli wolontariusze i mieszkańcy Nidzicy, na którym odbył się pokaz pierwszej pomocy.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest przeszkolenie dzieci i młodzieży z udzielania pierwszej pomocy, uczestnictwo w warsztatach i zawodach pierwszej pomocy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to mieszkańcy powiatu nidzickiego – dzieci, młodzież i dorośli. Osoby uczestniczące w szkoleniach, warsztatach, zawodach oraz spotkaniu. Wiodącą grupą odbiorców projektu jest cała społeczność.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami w realizacji projektu byli: Samorząd Lokalny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, szkoły z powiatu nidzickiego, organizacje: Nidzicki Fundusz Lokalny.