Mapa strony

Od ziarenka do bochenka

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja i aktywizacja mieszkańców w różnym wieku. Zebranie różnych przepisów, sprawdzenie oraz degustacja były świetnym powodem do spędzenia wspólnie wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki warsztatom zebraliśmy i przetestowaliśmy wiele przepisów, tych dawnych i tych nowych. Poznaliśmy sposoby wyrabiania i wypieku chleba. Chleb na zakwasie, chleb na drożdżach, bez glutenu, bananowy, z kaszy gryczanej oraz wiele innych lepszych lub gorszych. Wróciliśmy do tradycji używając niecki drewnianej. Mówiliśmy o dziedzictwie i kulturze. Przetestowaliśmy różne blaszki i formy. Poznaliśmy smak chleba ze specjalnej maszyny do wyrobu i wypieku chleba. W trakcie naszych spotkań wybraliśmy najciekawsze przepisy, które zostały przedrukowane i rozdane uczestnikom. Udział w cyklu zajęć poświęconych wypiekaniu chleba przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów, wymianie doświadczeń i spostrzeżeń.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści. W obecnych czasach ludzie coraz częściej zamykają się w domach, spędzając czas przed telewizorem lub komputerem. Dzięki realizacji projektu zintegrowaliśmy mieszkańców, wzmocniliśmy poczucie wartości i przynależności. Uwolniła się energia społeczna. Pokazaliśmy różnorodność dziedzictwa kulturowego ludności napływowej ziem zachodnich. Spotkania były pretekstem do rozmów i planów dotyczących dalszego rozwoju wsi. Pełniły też funkcję edukacyjną.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy Kraśnika Dolnego.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Koło Gospodyń Wiejskich
  • Fundacja Pro Futuris
  • Rada Sołecka
  • Firma Smart Solutions