Mapa strony

Od przyrody do sztuki

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Celem głównym projektu było połączenie pieszych wędrówek z pobudzeniem wyobraźni i kreatywności. Następstwem tych działań były zajęcia plastyczne zwieńczone wystawą.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja polegała na zorganizowaniu wycieczek w okolicach Ornety. Podczas wypraw uczestnicy gromadzili „materiały” do swoich prac plastycznych np.: kamyki, gałązki, szyszki itp. Wszystkie znaleziska zostały wykorzystane do tworzenia prac artystycznych, które częściowo powstawały w;plenerze, a później w siedzibie Stowarzyszenia.
Powstałe „dzieła sztuki” zostały zaprezentowane na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Ornecie. Podczas wystawy zorganizowano warsztaty plastyczne, tak aby goście również mogli poczuć się jak artyści.

Rezultaty projektu

Zorganizowano:
• 40 godzin zajęć plastycznych, w tym 10 godz. w plenerze,
• trzy wyjazdy i dwie piesze wycieczki do pobliskich leśniczówek i terenów w okolicy Ornety.
22 osoby wzięły udział w zajęciach plastycznych.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 8 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów (członków rodzin) oraz 6 wolontariuszy. ON i opiekunowie są członkami i podopiecznymi Stowarzyszenia. Są to osoby w różnym wieku, z różnym rodzajem niepełnosprawności.
Pośrednio odbiorcami byli mieszkańcy Ornety, zaproszeni do udziału w warsztatach.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był Miejski Dom Kultury w Ornecie, z którym Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat.