Mapa strony

Ocalić od zapomnienia

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Integracja mieszkańców wokół promowania dziedzictwa kulturowego swojej małej ojczyzny, budowanie tożsamości w oparciu o podbudowę w wiedzę historyczną dotyczącą własnego miejsca zamieszkania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Warsztaty wicia wieńca dożynkowego i odtworzenie lokalnej historii wicia wieńców oraz ich twórców.
  2. Warsztaty śpiewu zapomnianych ludowych piosenek i wspomnienia o ludziach – miejscowych śpiewakach i okolicznych grajkach.
  3. Występ zespołu śpiewaczego na scenie podczas dożynek gminnych.
  4. Wieczornice „Ocalić od zapomnienia” z najstarszymi mieszkańcami Kolbarku, opowieści z pamięci o historii wsi w kontekście nieżyjących, aktywnych społecznie osób, wspomnienia o wydarzeniach zaprzeszłych, ważnych dla historii miejscowości, w celu odbudowania tożsamości swojego miejsca zamieszkania poprzez wspólne rozmowy o wydarzeniach z dawnych lat; wspólne oglądanie zebranych starych, czarno-białych zdjęć, wspomnienia o ludziach i wydarzeniach z nimi związanych.

Rezultaty projektu

Powstał wieniec dożynkowy, uwity od podstaw na nowej konstrukcji z podstawą w kształcie koła (zgodnie z historią wieńców), powstał zespół ludowy, który zaprezentował piosenki ludowe na dożynkach gminnych, uzupełniono strój ludowy członkiń KGW o nowe fartuchy, dzięki czemu poprawił się wizerunek organizacji, powstała wystawa „Ocalić od zapomnienia” czarno-białych zdjęć zgromadzonych w trakcie działań, mieszkańcy wsi są bardziej świadomi swojej historii i swojej tożsamości.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany do mieszkańców miejscowości liczącej niewiele ponad 500 osób, którzy uczestniczyli w poszczególnych działaniach. W warsztatach wicia wieńca – 15 członkiń, około 25 osób w warsztatach śpiewu, na wieczornice zaproszonych zostało 30 osób, uczestniczyło 20. Najmniej liczną grupą odbiorców była młodzież, 6 osób w warsztatach, więcej w imprezie środowiskowej, około 15. Razem 70 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównymi partnerami w realizacji projektu były lokalne organizacje tj. Rada Sołecka, OSP w Kolbarku, Stowarzyszenie „Klucz”, OPS w Kluczach, GOK w Kluczach, LZS Błyskawica w Kolbarku. Członkowie organizacji uczestniczyli w działaniach bądź wspierali organizacyjnie i merytorycznie projekt poprzez pomoc w zorganizowaniu dożynek gminnych w Kolbarku.