Mapa strony

Nowoczesny, aktywny senior

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Celem głównym była aktywizacja, wyrównywanie szans i integracja poprzez organizację różnych form wsparcia, dzięki którym uczestnicy – osoby starsze, rozwiną swoje umiejętności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podjęte przez nas działania skupione były w następujących blokach tematycznych:

  1. BANK CZASU SENIORA – spotkania dotyczące zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej – w tym bloku odbyły się również warsztaty florystyczne (2 warsztaty po dwie godziny). Uczestniczyły w nich 32 osoby. Odbyły się także warsztaty „trening pamięci” – jedno dwugodzinne spotkanie, 17 uczestników.
  2. AKTYWNY SENIOR – planowaliśmy 15 uczestników, zgłosiło się i uczestniczyło w zajęciach 25 osób. Odbyło się 5 aktywnych spotkań.
  3. NOWE TECHNOLOGIE – warsztaty komputerowe, poruszanie się w Internecie. Odbyło się 12 godzin zajęć, których uczestniczyło 21 osób.
  4. KULTURA – wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej – 45 uczestników oraz projekcja filmu „Bogowie” – 23 osoby obecne na spotkaniu.

Rezultaty projektu

  • BANK CZASU SENIORA – spotkania dotyczące zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej – w tym bloku odbyły się również warsztaty florystyczne (2 warsztaty po dwie godziny). Uczestniczyły w nich 32 osoby. Odbyły się także warsztaty „trening pamięci” – jedno dwugodzinne spotkanie, 17 uczestników.
  • AKTYWNY SENIOR – planowaliśmy 15 uczestników, zgłosiło się i uczestniczyło w zajęciach 25 osób. Odbyło się 5 aktywnych spotkań.
  • NOWE TECHNOLOGIE – warsztaty komputerowe, poruszanie się w Internecie. Odbyło się 12 godzin zajęć, których uczestniczyło 21 osób.
  • KULTURA – wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej – 45 uczestników oraz projekcja filmu „Bogowie” – 23 osoby obecne na spotkaniu.

Odbiorcy projektu

Seniorzy z terenu Gminy Chynów, wszyscy chętni w wieku 60+.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminna Biblioteka, Publiczne Gimnazjum w Chynowie