Mapa strony

Nowe wyzwanie na Przylaszczkowym Szlaku Rowerowym!

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Poprawa dostępności i atrakcyjności Przylaszczkowego Szlaku Rowerowego poprzez renowację odcinka przebiegającego przez Białą Przemszę w Golczowicach. Wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu całkowicie została odrestaurowana kładka na Białej Przemszy w Golczowicach, która znajduje się na trasie Przylaszczkowego Szlaku Rowerowego. Zorganizowane zostały dwa rajdy rowerowe. Jeden przed podjęciem prac związanych z odbudową kładki, a drugi na zakończenie. Odbyły się też dwa warsztaty krajoznawczo-przyrodnicze przeprowadzone przez nauczycielkę geografii – pasjonatkę turystyki. W trakcie realizacji projektu zaangażowanych było 6 wolontariuszy, którzy w sumie przepracowali 225 godzin. Ich praca polegała na wykaszaniu traw, sprzątaniu terenu po montażu kładki, przygotowaniu rajdów i warsztatów. Wolontariusze zajmowali się też promocją projektu, kontaktami ze społecznością lokalną i mediami oraz przygotowaniem poczęstunku dla uczestników rajdu.

Rezultaty projektu

Do rezultatów projektu należy niewątpliwie pełne udrożnienie jednego z najatrakcyjniejszych i najładniejszych odcinków Przylaszczkowego Szlaku Rowerowego. Odbyło się to poprzez rekonstrukcję drewnianej kładki na rzece Biała Przemsza w Golczowicach. W ten sposób poza walorami estetycznymi i użytkowymi doszedł też ważny czynnik bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaku, a także samych mieszkańców Golczowic i Kobylicy, przez co został znacznie skrócony czas oraz droga pomiędzy miejscowościami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz osoby przyjezdne, które korzystają z atrakcji przyrodniczo-turystycznych Gminy Klucze. Osoby uprawiające turystykę pieszą, rowerową czy nordic-walking, a także zimą narciarstwo biegowe, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania, mogą poruszać się po trasie szlaku.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu była Gmina Klucze, Nadleśnictwo w Olkuszu, społeczność lokalna – mieszkańcy Golczowic i całej gminy Klucze. Realizatorzy projektu do współpracy zaangażowali też nauczycieli ze szkół gminy. W realizacji projektu czynny udział wzięło też Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” w Kluczach, w ramach projektu pod nazwą Aktywny Senior Kluczewski.