Mapa strony

Nowatorski teatr tańca

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań teatralnych z zakresu sztuki pantomimy wśród co najmniej 30 młodych ludzi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 1. Promocja projektu.
 2. Nabór i rekrutacja uczestników projektu.
 3. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
 4. Przeprowadzenie cyklicznych zajęć w formie warsztatów,
 5. Zaprezentowanie spektakli podczas lokalnych imprez kulturalnych.
 6. Przedstawienie efektów pracy dla szerokiej publiczności spoza terenu gminy.
 7. Rozliczenie wszystkich płatności.
 8. Sporządzenie sprawozdania i zakończenie projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

 • przeprowadzenie 21 warsztatów po 2 godz. – ogółem 42 godz;
 • stworzenie grupy teatralnej;
 • zaprezentowanie spektakli podczas lokalnych imprez oraz poza terenem Gminy Gaworzyce.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży – uczestnicy warsztatów, mieszkańcy Gminy Gaworzyce i regionu uczestniczący w imprezach plenerowych, festynach itp.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:

Dom Kultury „Jowisz” – wsparcie w formie wykonania pracy w projekcie, środki materialne (materiały biurowe) oraz Gmina Gaworzyce – użyczenie sali/pomieszczenia na przeprowadzenie warsztatów.