Mapa strony

Nowa wiedza i umiejętności – nowe możliwości działań

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Brańsk przez podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności, rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich, inwencji i kreatywności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Tworzenie inspirującego otoczenia, różne formy edukacji służyły rozwojowi aktywności, przedsiębiorczości, samoorganizacji oraz planowaniu i tworzeniu lokalnych inicjatyw. Warsztaty szkoleniowe „Zasady i metodyka przygotowania projektów”, spotkanie założycielskie stowarzyszenia Koło Kreatywnych Kobiet, warsztaty kulinarne lepienia pierogów z różnym farszem, Babska Szkoła Biznesu, szkolenia z przedsiębiorczości, warsztaty krawieckie, przygotowanie kolekcji ubrań, warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego, warsztaty biżuterii, opracowanie katalogu modu „Coś z niczego” i rewia mody.

Rezultaty projektu

Nastąpiła integracja i pobudzenie aktywności wiejskiej na rzecz samoorganizacji, wzmocnienie pozycji i potencjału organizacji już istniejących. Podniesiono samoocenę grupy kobiet, nastąpił rozwój inwencji i kreatywności.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy z terenu Gminy Brańsk.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy, Urząd Gminy Brańsk