Mapa strony

Nigdy więcej wojny

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Zebranie wspomnień i relacji pisemnych mieszkańców regionu dotyczących okresu wojny, okupacji i lat powojennych i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń poprzez wydanie publikacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu to:

 • zebranie relacji żyjących świadków wydarzeń związanych z wojną i okresem powojennym;
 • zebranie materiałów dotyczących wydarzeń z regionu związanych z okrucieństwem wojny, okupacją i biedą powojenną oraz wysiłkiem związanym z odbudowywaniem kraju po wojnie;
 • zorganizowanie wyjścia do miejsc upamiętniających tragicznie wydarzenia wojenne oraz wycieczki autobusowej po regionie;
 • opracowanie publikacji pt. „Nigdy więcej wojny i niewoli”;
 • rozpowszechnienie publikacji;
 • zorganizowanie wystawy pamiątek, dokumentów, fotografii (nigdzie wcześniej nie publikowanych);
 • wzbogacenie Izby Regionalnej;
 • zorganizowanie uroczystości podsumowującej projekt.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu były:

 • wyjście i wycieczka autobusowa do miejsc upamiętniających wydarzenia wojenne i przybliżenie społeczności lokalnej miejsc ważnych dla historii regionu;
 • publikacja „Nigdy więcej wojny i niewoli”;
 • rozwój świadomości historycznej;
 • wzrost zainteresowania działaniami na rzecz dobra wspólnego;
 • budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich;
 • spotkanie podsumowujące, promujące działania na rzecz dobra wspólnego;
 • zbiory Izby Regionalnej udostępnione zainteresowanym.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli:

 • mieszkańcy regionu i władze samorządowe (200 osób);
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Topolanki” (10 osób);
 • społeczność szkolna Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej (60 osób);
 • zainteresowani uczniowie i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół z terenu powiatu (40 osób).

Wiodąca grupa odbiorców to cała społeczność regionu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy to:

 • Starostwo Powiatu Świecie
 • Gmina Pruszcz
 • Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie
 • lokalni przedsiębiorcy
 • Stowarzyszenie „Topolanki”
 • Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody
 • LOP