Mapa strony

Niezwykli.pl

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa o tym, jaki dyskomfort niesie za sobą stereotypowe traktowanie przez społeczeństwo osób niepełnosprawnych oraz poprawę komfortu w tym zakresie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W tamach projektu przeprowadzono cykl spotkań dla grupy docelowej, w tym z dietetykiem, kosmetyczką i brafiterką. Odbyła się również sesja fotograficzna, dzięki której powstała wyjątkowa wystawa i kalendarz. Wystawa została umieszczona w Medpharma Nowa Wieś Rzeczna oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Rozpisano również na następne miesiące kolejne miejsca publikacji wystawy. Podczas wystawy zostały również przedstawione zdjęcia i opisy beneficjentów, które ukazały niepełnosprawność w pięknej odsłonie.

Rezultaty projektu

  • Podniesienie świadomości o osobach niepełnosprawnych i przedstawienie ich w sposób normalny i pełnowartościowy.
  • Zwiększenie poczucia własnej wartości wśród beneficjentów.
  • Stworzenie wystawy zdjęć podopiecznych stowarzyszenia, która przez następny rok będzie gościć w różnych miejscach publicznych.
  • Stworzenie pamiątkowego kalendarza.
  • Kontynuacja spotkań dla rodziców i młodzieży w postaci grupy wsparcia.
  • Działania w kierunku powstania osobnej organizacji pozarządowej Fundacja niezwykli.pl.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi była młodzież niepełnosprawna, natomiast odbiorcami pośrednimi społeczność oglądająca wystawę i mogąca z opisów beneficjentów dowiedzieć się więcej o ich losie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy, ze względu na tematykę działań, bardzo zainteresowali się projektem wykazali się dużym zaangażowaniem i pomocą. Dzięki projektowi udało nam się nawiązać stałą współpracę z większością partnerów. Nie udało nam się uzyskać wystarczającej współpracy z mediami i patronami medialnymi.