Mapa strony

Niepełnosprawni – pełnosprawni w wędkowaniu

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Stworzenie osobom z niepełnosprawnością ruchową z terenu gminy Klucze możliwości bezpiecznego uprawiania sportów wędkarskich poprzez budowę pomostu z możliwością wprowadzenia wózka inwalidzkiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zbudowaniu pomostu do bezpiecznego korzystania z infrastruktury wodnej w gminie Klucze. Pomost wykonany został z konstrukcji stalowej z barierkami ochronnymi metalowymi wraz z zabezpieczeniem przed korozją. Poza wykonaniem pomostu, projekt zakładał zajęcia szkółki wędkarskiej (2 razy w miesiącu po 2 godziny – zajęcia teoretyczne i praktyczne) pod okiem wykwalifikowanych instruktorów dla dwóch grup wiekowych: od 6 do 9 lat i od 10 do 14 lat (w tym dzieci z niepełnosprawnościami). W ramach podsumowania zorganizowano zawody dla dzieci, w których korzystano z powstałej infrastruktury.

Rezultaty projektu

Zbudowanie pomostu umożliwiło mieszkańcom gminy Klucze, w tym osobom z niepełnosprawnościami, korzystanie z bezpiecznego miejsca nad wodą. Powstała alternatywa spędzania wolnego czasu wśród dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami (wędkarstwo). Projekt umożliwił integrację pasjonatów wędkarstwa bez względu na ich sprawność fizyczną. Dzięki realizacji projektu gmina Klucze wzbogaciła się o bezpieczne, komfortowe i atrakcyjne turystycznie miejsce.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli dzieci i dorośli z niepełnosprawnościami, w szczególności z gminy Klucze (około 50 osób) interesujące się wędkarstwem bądź chcące przebywać na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody, a pośrednimi odbiorcami będą mieszkańcy gminy. Były to osoby z niepełnosprawnościami spędzające dużo czasu przed komputerem i telewizorem, co było spowodowane brakiem bezpiecznej oferty do uprawiania hobby.

Partnerzy w realizacji projektu

Wolontariusze ze Stowarzyszenia, lokalny Klub Sportowy – Akademia Piłkarska Przemsza Klucze, Urząd Gminy Klucze, Zakład Usług Budownictwa, Adam Leś, Kosiba Łukasz zakład stolarski, Jakub Pająk – Vostal, lokalne media: Echo Klucz, Przegląd Olkuski