Mapa strony

Nie tylko gimnastyka

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu była promocja sportu oraz zajęć tanecznych jako alternatywy spędzania czasu wolnego. Popularyzacja wśród osób młodych sportu i tańca jako zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego. Pokazanie możliwości łączenia tych kierunków.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt to inicjatywa połączenia zajęć. Przeprowadzono działania promujące sport i taniec nowoczesny w społeczności lokalnej. W okresie od VII do X 2019 r.: I etap – promocja projektu, II etap – nabór do projektu 20 dzieci w wieku 7-15 lat, podział na grupy: zaawansowaną i podstawową, udział w zajęciach odbywał się w III etapie realizacji projektu. Lista uczestników została podpisana przez Liderów i przekazana rodzicom dzieci, którzy podpisywali odpowiednią deklarację w projekcie. IV etap – zakończenie projektu

Rezultaty projektu

    • przeprowadzenie 12 godzin zajęć treningowych dla 20 uczestników projektu z zakresu:  gimnastyki sportowej i zajęć z tańca nowoczesnego,
    • zakup strojów na występy na Olimpiadzie dla 20 uczestników projektu,
    • podniesienia kompetencji sportowych i tanecznych u 15 dzieci,
    • udział w pokazie przygotowanym podczas Olimpiady Gimnastycznej dla mieszkańców Gminy Dobczyce.

Wartością dodaną projektu jest nakręcony film promujący akrobatykę i taniec, który został rozpowszechniony w internecie.

Odbiorcy projektu

  • dzieci z terenu Gminy Dobczyce, które uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki sportowej, jednak dotychczas nie miały możliwości łączenia zajęć akrobatycznych z tańcem oraz dzieci, które nie uczestniczyły w tego typu zajęciach. Projekt jest połączeniem zajęć sportowych i tańca,
  • dzieci w wieku szkolnym ( 7-15 lat) grupa: zaawansowana 9-10 dzieci, początkująca 9-10 dzieci.