Mapa strony

Nie jesteś sam II

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców gmin Klembów i Tłuszcz:

  • Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego;
  • Zapobieganie i współpraca z potrzebującymi;
  • Aktywizacja zawodowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowane działania w projekcie „Nie Jesteś Sam II” to utworzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin z terenu dwóch gmin powiatu wołomińskiego (Tłuszcz, Klembów) z elementami wsparcia psychologicznego oraz zajęć psychoedukacyjnych w celu upowszechniania wiedzy z zakresu profesjonalnych form pomocy psychologicznej. Działania miały na celu uzupełnienie luk w istniejącym systemie opieki nad rodziną w ramach poradnictwa psychologicznego. Utworzono punkt oferujący specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną. Działanie kierowane były do rodzin i ich członków, w tym małżeństw patchworkowych, samotnych rodziców itp. W ramach powstałego punktu konsultacyjnego objęliśmy wsparciem rodziny i osoby indywidualne, które się zgłosiły (co najmniej 40 osób).

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców gmin Klembów i Tłuszcz:

  • były to godzinne spotkania z osobą, parą lub rodziną. Z konsultacji skorzystało 54 osoby.

Przeprowadzono również zajęcia psychoedukacyjno-doradcze, np. wychodzenia z uzależnień oraz:

  • poradnictwo indywidualne dotyczące pozyskiwania pracy;
  • przygotowanie dokumentów do podjęcia pracy;
  • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były 54 osoby bez względu na wiek z terenów gminy Klembów i Tłuszcz:

  • osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, a także ich rodziny (alkoholizm, depresja, lęki nocne,anoreksja, narkomania, itp.);
  • osoby z trudnościami życiowymi zagrożone patologią społeczną i społecznym wykluczeniem (w tym bezrobocie, itp.).

Korzystanie z usług było dobrowolne i nieodpłatne.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie – użyczenie lokalu na zajęcia, lokalne przedsiębiorstwa – Gabinet „Biały kapelusz” – użyczenie lokalu,
lokalna gazeta Gminy Klembów