Mapa strony

Nic tak integracji polskiej wsi nie sprzyja, jak świeże powietrze i kiełbaska z grilla

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Celem projektu była integracja mieszkańców – dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez wspólną pracę, zabawę i naukę.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania dotyczyły m.in:

 • organizacji integracyjnego spotkania informacyjnego, które odbyło się na placu przy świetlicy wiejskiej. Połączone ono było ze społecznym zbieraniem kamieni, z których wybudowany został grill. Całość została uwieńczona wspólnym smażeniem kiełbasek i ziemniaków z ogniska;
 • przygotowania terenu, budowy grilla, zakupu i montażu ławostołów;
 • organizacji festynu rodzinnego we współpracy z OSP, na którym nastąpiło poświęcenie grilla, odbyły się występy młodzieży zgromadzonej przy parafii, występy dzieci szkolnych, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych;
 • organizacji zajęć kucharskich, w których uczestniczyli miłośnicy grillowania;
 • organizacji zajęć i opowiadanie starych historii;
 • zakończeniu projektu i podsumowaniu działań projektowych.

Rezultaty projektu

Najistotniejszym rezultatem było zachęcenie mieszkańców do wyjścia z domu i zaangażowania się społecznie w życie miejscowości. W różnych działaniach wzięło udział łącznie 100 osób. Były to zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci i młodzież. Kolejnym rezultatem (bardzo istotnym) było wspólne grillowanie, zabawy i występy. Po pierwsze nastąpiło zagospodarowanie czasu wolnego, po drugie – integracja, po trzecie – wspólna zabawa jako „zapłata” za wspólną pracę.

Odbiorcy projektu

Projekt przeznaczony był głównie dla mieszkańców Kostowa (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) ale uczestniczyli w nim również mieszkańcy okolicznych miejscowości (dzieci ze szkoły czy młodzież zgromadzona przy parafii).

Partnerzy w realizacji projektu

 • Sołectwo Kostów
 • OSP Kostów
 • Parafia Kostów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie
 • Publiczne Gimnazjum w Kostowie
 • Gmina Byczyna