Mapa strony

NEW HOPE GOSPEL CHOIR – gorzyckie warsztaty wokalne

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Pomoc młodzieży w rozwijaniu i odkrywaniu talentów, zainteresowań. Inspiracja do samorozwoju i pobudzenie do aktywnego zaangażowania się w życie społeczne naszej gminy. Poznanie techniki śpiewu gospel.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Po promocji projektu „NEW HOPE GOSPEL CHOIR – gorzyckie warszty wokalne” odbyły się warsztaty, które prowadził Daniel Cebula-Orynicz oraz Dawid Makosz – entuzjaści sztuki wokalu. W programie warsztatów były wykłady teoretyczne, rozmowy, jam session oraz lekcje otwarte dla publiczności i zainteresowanych techniką śpiewania stylu gospel. Obok prezentacji indywidualnych znalazły się pokazy efektów pracy po intensywnych warsztatach tematycznych dotyczących śpiewu gospel. Zorganizowaliśmy I, II, III Happening z udziałem prowadzących warsztaty oraz ich podopiecznych, gdzie zaprezentowali publiczności efekty intensywnej pracy. Wystąpił chór NEW HOPE, który zaprezentował opracowany repertuar w stylu gospel. Projekt zakończyliśmy fotorelacją z przebiegu działań.

Rezultaty projektu

Warsztaty utworzyły nowe więzi i zjednoczyły środowisko lokalne, pomogły młodzieży w rozwijaniu i odkrywaniu talentów oraz zainteresowań. Projekt zaangażował młodzież w życie społeczne gminy, młodzież miała też okazję nabrać nowych doświadczeń. Projekt umożliwił mieszkańcom gminy i powiatu w sposób ciekawy spędzić wolny czas.Wprowadzona została nowa forma do amatorskiego ruchu artystycznego gminy. Powstał nowy chór gospel – NEW HOPE.

Odbiorcy projektu

W warsztatach brała udział młodzież od 13 do 25 roku życia – pasjonaci wokalu. Dodatkowo skorzystały z nich osoby dorosłe, między innymi instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego oraz 2 dzieci w wieku 10 lat. Odbiorcami happeningów byli mieszkańcy gminy i powiatu.

Partnerzy w realizacji projektu

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach, Urząd Gminy w Gorzycach, Parafie gminy Gorzyce, Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”, portal e-gorzyce, redakcja gazety „Unas”, Rada Sołecka Gorzyc, Gorzycka Spółka Młodych, Gimnazjum w Gorzycach, SP w Gorzycach