Mapa strony

Nauki ścisłe. Lubię to!

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Głównym celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do świadomego wyboru ścieżki rozwoju zawodowego opartej na naukach ścisłych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W czasie trwania projektu odbyło się 15 wykładów. Zajęcia prowadzili naukowcy z krakowskich uczelni wyższych i instytutów naukowych oraz wykwalifikowani nauczyciele specjaliści. We wrześniu przeprowadzono wykłady na temat praktycznej strony fizyki pt.: „Po co mi fizyka”. W październiku odbyły się spotkania pod hasłem „Matematyka kluczem do sukcesu”. Natomiast w listopadzie przeprowadzono spotkania, których tematem były chemia, biotechnologia i biofizyka zatytułowane „Co z tą chemią”. W związku z dużym zainteresowaniem w grudniu odbyły się dodatkowe cztery wykłady z fizyki, matematyki i biologii.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na rozwój zainteresowań młodzieży, zainspirowała do podejmowania działań w zakresie samokształcenia w dziedzinie nauk ścisłych. W szerszej perspektywie skłoni młodzież do poszukiwania i odkrywania nowych możliwości rozwoju, co będzie miało korzystny wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej w przyszłości. Spotkania z zaproszonymi wykładowcami pozwoliły uczniom poznać realia pracy w ośrodkach badawczych, uczelniach oraz instytucjach finansowych.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego, m. in. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, I LO im. T. Kościuszki, ZSTE Myślenice, Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach, Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, NeoSchool w Myślenicach oraz osoby zainteresowanie tematyką nauk ścisłych.

Partnerzy w realizacji projektu

UMiG Myślenice, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 3, I LO im. T. Kościuszki, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja, Zespół Szkół im. A. Średniawskiego, Małopolska Szkoła Gościnności, Neo School, Miasto Info, iTV Myślenice, Gazeta Myślenicka, Dziennik Polski, Głos Myślenicki, Goniec Myślenicki.