Mapa strony

Naucz się pierwszej pomocy przedmedycznej razem z Actus

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Główny cel to chęć przełamania bariery lęku, wstydu czy też paniki osób będących świadkami czy też uczestnikami różnych zdarzeń i zachęcenie ich do udzielania pomocy przedmedycznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie projektu zrealizowaliśmy:

 • dwa pikniki dla dzieci, młodzieży i osób starszych – przeszkolono około 50 osób;
 • dwa szkolenia dla OSP Niwki, Będusz, Smudzówka, Myszków (tutaj dzieci również się pojawiły i się szkoliły) – przeszkolono około 30 Druhen i Druhów oraz około 30 – 40 dzieci;
 • po drodze uczestniczyliśmy w pikniku odpustowym w Niwkach z pokazami ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Niwki.

Szkolenie obejmowało min.:

 • zabezpieczenie terenu i wezwanie pomocy (teoria i przykłady);
 • postępowanie z osobami nieprzytomnymi – sprawdzenie oddechu i tętna – teoria i ćwiczenia;
 • pozycja boczna ustalona;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 • zamdławienia, zaksztuszenia u niemowlaków, dzieci i dorosłych – postępowanie;
 • wyciąganie poszkodowanych z samochodu.

Rezultaty projektu

 • Przeszkolono ogółem około 120 osób, w tym połowę stanowiły dzieci.
 • Zakupiono fantoma brayden oraz apteczki, szyny Split, bandaże do realizacji kolejnych szkoleń i ćwiczeń przy okazji różnych imprez lub też pokazów w szkołach i przedszkolach.
 • Wydaje się nam, że jedno dziecko zostało dzięki tym ćwiczeniom uratowane przed śmiercią przez zakrztuszenie.
 • Zwiększyła się znacząco wiedza i świadomość osób, które zostały przeszkolone z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli głównie mieszkańcy miasta Myszków (powiat Myszkowski) oraz Poręby (powiat Zawierciański).
Dotarliśmy do około 120 osób, w tym około 60 dzieci, 30 druhów oraz 30 osób dorosłych.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Udało się nawiązać kontakt i ścisłą współpracę z Urzędem Miasta Myszków, w tym z Burmistrzem Miasta Myszkowa panem Włodzimierzem Żakiem – Urząd publikował nasze plakaty na stronach internetowych oraz na tablicy multimedialnej, a pan Burmistrz osobiście zapowiadał nas w przemówieniach otwierających scenę plenerową oraz opowiadał o nas w reportażach do TV.
 • OSP Niwki – ścisła współpraca podczas szkoleń.