Mapa strony

Natura dla nas – my dla natury

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu pn. „Natura dla nas – my dla natury” było zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego w oparciu o działania integracyjne i edukacyjne w zakresie praktycznego wykorzystania dobrodziejstw natury bez czynienia szkody naturze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Mieszkańcy opracowali formę graficzną tablic edukacyjnych przedstawiających grzyby jadalne oraz drzewa i ich właściwości lecznicze.
 • Uczestnicy otrzymali gadżety ekologiczne.
 • Zorganizowane zostały spotkania dla mieszkańców i turystów przebywających w Ostrorogu.
 • Leśniczy z Nadleśnictwa Czaplinek opowiedział uczestnikom o walorach leczniczych drzew.
 • Zielarka przekazała wiedzę w jaki sposób prawidłowo przygotować syropy z owoców drzew i krzewów.
 • Uczestnicy spotkań otrzymali przepisy w formie pisemnej.
 • Zorganizowano i przeprowadzono konkurs „Najokazalszy Grzyb” a zwycięzcy otrzymali nagrody edukacyjne.
 • Mieszkańcy sołectwa zwiedzili ogród dendrologiczny w Przelewicach, w którym rosną gatunki drzew, krzewów i roślin nie występujących pospolicie w naszym otoczeniu.

Rezultaty projektu

W ramach realizacji niniejszego projektu powstały następujące rezultaty:

 • zaprojektowano, wykonano i postawiono 2 tablice edukacyjne na placu głównym,
 • rozdano mieszkańcom i letnikom gadżety edukacyjne w temacie środowiska,
 • przeprowadzono 3 spotkania z lokalną zielarką i leśnikiem,
 • przeprowadzono konkurs „Najokazalszy grzyb”
 • zorganizowano wyjazd do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach,
 • zaangażowano 3 nowych wolontariuszy do realizacji projektu.

Odbiorcy projektu

Projekt w swoich założeniach angażował do realizacji całą lokalną społeczność. W spotkaniach, wycieczce i konkursie udział wzięli mieszkańcy sołectwa Ostroróg, mieszkańcy gminy Czaplinek oraz letnicy i turyści przebywający w Ostrorogu. Działania zaplanowane w projekcie przeznaczone były dla dzieci, młodzieży osób dorosłych i seniorów.

Partnerzy w realizacji projektu

W ramach realizacji niniejszego projektu współpracowaliśmy z Gminą Czaplinek, Nadleśnictwem Czaplinek i lokalną zielarką.