Mapa strony

Natolińska glina wciąż żywa

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie świadomości dotyczącej historii wsi, a także integracja społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja celów odbywała się podczas spotkań mieszkańców, podczas lekcji historycznej w SP w Książenicach. W trakcie 2 spotkań z mieszkańcami można było poznać historię, przekazywaną przez rdzennych mieszkańców, również tych pracujących w niegdysiejszych cegielniach, zapoznać się z historycznymi fotografiami, czy zobaczyć i dotknąć ponad stuletnich cegieł wytworzonych w naszym regionie. W ramach projektu zrealizowanych zostało 12 spotkań warsztatowych umożliwiających mieszkańcom poznanie materiału, jakim jest glina, jej obróbkę oraz zdobienie. W trakcie spotkań uczestnicy wykonali wspólnie mozaikę oraz makietę cegielni. Odbyły się lekcje historyczne w SP w Książenicach. Uczestniczyły w nich klasy „0”. W trakcie tych lekcji dzieci m.in.poznały historię wsi czy zobaczyły historyczne cegły.

Rezultaty projektu

Społeczność napływowa Natolina poznała historię swojej wsi, mogła zacząć utożsamiać się ze swoją miejscowością. Integracja uczestników warsztatów dała rezultat w postaci 2 wspólnych budowli, ale także pozwoliła uczestnikom poznać się, łamiąc w ten sposób niechęć między rdzennymi i napływowymi mieszkańcami Natolina. Uczniowie szkoły, którzy uczestniczyli w lekcji historycznej, poznali wieś Natolin, historię regionu, poznali charakterystyczne słownictwo oraz mieli okazję kontaktu z eksponatami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy wsi Natolin. Drugą grupą były dzieci z klas „0” oraz ich nauczycielki ze SP w Książenicach.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu było Stowarzyszenie Europa i My.