Mapa strony

Nasze radio

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Projekt wdrożono w celu przełamania stereotypów narodowych i kulturowych występujących w rejonach pogranicznych. Osiągnąć to próbowano za pomocą prowadzonej przez młodzież szkolną rozgłośni „Nasze Radio”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Warsztaty dziennikarskie zorganizowane w Radiu 90, Radiu Vanessa oraz Radiu eM i „Gościu Niedzielnym”.
  2. Zajęcia prezentujące genezę współczesnej problematyki etnicznej gminy Krzyżanowice.
  3. Zajęcia z zakresu dziennikarstwa radiowego, w trakcie których uczniowie przygotowywali pliki audio z audycjami przeznaczonymi do wyemitowania w tworzonej przez nich rozgłośni.
  4. Zajęcia polonistyczne służące opracowaniu treści prezentowanych w audycjach radiowych.
  5. Zajęcia z zakresu emisji głosu.
  6. Zajęcia psychoaktywne służące integracji grupy projektowej.

Powstałe w ramach projektu szkolne radio (które nadal kontynuuje swą działalność) promował koncert zorganizowany w Zamku w Chałupkach. Jego audycje udostępniane są pod adresem www.radio.szkolachalupki.krzyzanowice.pl.

Rezultaty projektu

W efekcie działań projektowych obiektywne i rzetelne spojrzenie na specyfikę narodową i kulturową południowych obrzeży powiatu raciborskiego zaprezentowała ogółowi populacji Chałupek, Zabełkowa i Rudyszwałdu grupa 40 uczniów ZSO w Chałupkach. Pod okiem nauczycieli zorganizowali oni szkolne radio, które w pierwszej kolejności skupiło się na emitowaniu audycji poświęconych różnorakim zjawiskom etniczno-kulturalnym i społecznym, do dziś obecnym w ich lokalnym środowisku.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu stała się nie tylko młodzież zaangażowana w różne formy działalności tej szkolnej rozgłośni (40 osób). Byli nimi także pozostali uczniowie (łącznie 196) słuchający jej premierowych programów w obrębie ZSO w Chałupkach (za pomocą radiowęzła) oraz ich rodzice, dziadowie, a nierzadko i dalsi krewni mogący odtwarzać audycje „Naszego Radia” za pomocą jego strony internetowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Realizując projekt nie zawarto żadnej formalnej umowy partnerskiej. Niemniej jednak Szkoła w Chałupkach liczyć mogła na pomoc takich organów samorządu terytorialnego, jak Urząd Gminny Krzyżanowice czy Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Ponadto dużą życzliwością względem placówki wykazało się Radio Vanessa, Radio 90 i Radio EM.