Mapa strony

Nasza Wieś – nasza troska

Logotyp Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej, a także integracja mieszkańców, zarówno międzypokoleniowa jak i ludności napływowej z mieszkańcami wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu zieleni przy sali sołeckiej w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i gości przyjezdnych. Stworzeniu miejsca integracji na dworze. Powstała wiata wraz ze stołem i ławkami, wyrównano teren pod wiatę, przeprowadzono prace porządkowe wokół sali sołeckiej, naprawiono schody zewnętrzne, zaprojektowano wygląd docelowy terenu zieleni, nasadzono zieleń. Odbyły się imprezy integracyjne towarzyszące realizacji projektu – otwierające projekt ognisko, zabawa plenerowa z warsztatami oraz zabawa podsumowująca projekt wraz z podziękowaniami dla uczestników projektu. Podjęte działania pozwoliły na integrację międzypokoleniową społeczeństwa oraz nawiązanie bliższych relacji między mieszkańcami (także rodzin napływowych).

Rezultaty projektu

  • zagospodarowanie terenu zieleni przy sali sołeckiej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców (postawienie wiaty ze stołem i ławami, wyrównanie terenu pod wiatę; postawienie kosza na śmieci; nasadzenia zieleni);
  • wyremontowanie schodów zewnętrznych od sali sołeckiej;
  • zorganizowanie trzech imprez integracyjnych dla mieszkańców – ok. 230 osób;
  • warsztaty ogrodnicze, budowlane, przyrodnicze dla mieszkańców;
  • wzrost poczucia odpowiedzialności za mienie wspólne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Stare Bogaczowice. Ok. 25 mieszkańców wzięło udział w realizacji projektu, natomiast ok. 200 osób uczestniczyło w imprezach integracyjnych. Pośrednio odbiorcami projektu były osoby z miejscowości ościennych – ok 30 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat, Stowarzyszenie Partnerstwo wokół Trójgarbu, Gmina Stare Bogaczowice, Gminna Biblioteka Publiczna Stare Bogaczowice, Parafia św. Józefa Oblubieńca w Starych Bogaczowicach, Usługi Transportowe Paweł Serwiński – wsparcie w formie wykonania pracy wyrównania terenu, „Geosud” Andrzej Wieliczko – nieodpłatne wykonanie obsługi geodezyjnej