Mapa strony

Nasza wieś – nasze dobro

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Integracja dzieci i młodzieży mieszkającej w tej miejscowości, które uczęszczając do różnych szkół podstawowych i gimnazjów mają utrudnione kontakty towarzyskie i koleżeńskie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zajęcia i warsztaty podzielono na 6 bloków, każdy trwający ponad 4 godziny zegarowe. W zależności od potrzeb i możliwości uczestników zajęcia odbywały się w godzinnych lub dwugodzinnych panelach. Odbyły się warsztaty poruszające zagadnienie zdrowego trybu życia pt. „Ale cuda”, warsztat zielarski pt. „Ale ziółko”, poznanie ziół, wykonanie mydełek, zajęcia taneczne „Ale się rusza”, ćwiczenia ruchowe, nauka tańców towarzyskich. Zajęcia teatralne „Ale widowisko” – zajęcia te miały pomóc w zabawie słowem, ruchem i gestem. Warsztaty manualne decoupage „Ale bomba”polegające na tworzeniu rzeczy pięknych (ozdabianie styropianowych kul tworząc z nich bombki choinkowe). „Ale żarło” – warsztaty kulinarne m.in z użyciem zebranych ziół.

Rezultaty projektu

  1. Zrealizowano 24 godziny warsztatów dla dzieci i młodzieży o różnorodnej tematyce: teatralne, taneczne, zielarskie, rękodzielnicze (decoupage), kulinarne.
  2. Powstały wytwory pracy warsztatowej: mydełka, potrawy, ozdoby choinkowe, układ taneczny.
  3. Zorganizowano spotkanie dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie z rodzicami. Podczas spotkania podsumowano projekt i zaprezentowano efekty pracy warsztatowej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to przede wszystkim dzieci i młodzież gimnazjalna zamieszkała we wsi, w której był realizowany projekt, a uczęszczająca do różnych szkół podstawowych i gimnazjów.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie „NASZ DOM” w Stefkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Stefkowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Stefkowej, Sołtys sołectwa Stefkowa, Stowarzyszenie „Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa” z Krościenka, Szkoła Podstawowa w Usjanowej Górnej, Zespół Szkół Publicznych w Olszanicy, Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych.