Mapa strony

Nasza Wieś – Nasze Bogactwo

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Głównym celem projektu była poprawa infrastruktury, a także integracja mięzypokoleniowa mieszkańców miejscowości. Ponadto celem była poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Uporządkowano działkę otrzymaną od PKP i przygotowano teren pod lokalizację wiaty, urządzeń dla dzieci i siłowni zewnętrznej.
  2. W ramach pracy własnej wykonano nowy pomiar działki i mapy geodezyjne, gdyż wymiary nie zgadzały się z rzeczywistością i nie były naniesione media przechodzące przez teren, co nie pozwoliło nam skończyć grodzenia.
  3. Wykonano prace fundamentowe pod ogrodzenie, zainstalowano duży grill.
  4. W ramach działań międzypokoleniowych zrealizowano 7 godzin warsztatów rękodzieła.
  5. Zorganizowano 6 małych ognisk dla wolontariuszy oraz 1 ognisko integracyjne dla mieszkańców.

Rezultaty projektu

Budowa takiego miejsca rekreacyjnego umożliwi organizowanie wszelkiego rodzaju imprez plenerowych dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo uzupełni istniejącą infrastrukturę turystyczno-sportowo-rekreacyjną oraz znacznie ją uatrakcyjni. Miejsce będzie stanowiło przystań dla turystów przejeżdżających przez naszą wieś wyznaczonym szlakiem rowerowym. Będą mogli skorzystać ze stołów, ławek, grilla. Zagospodarowanie terenu wpłynie na poprawę estetyki wsi i będzie stanowiło miejsce aktywnego wypoczynku.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy wioski (około 800 osób małych i dorosłych). Ponadto wiele osób przejeżdżających przez naszą wieś rowerowym szlakiem norwidowskim i wszyscy chętni, którzy odwiedzą naszą wieś i zechcą skorzystać z urządzeń rekreacyjnych.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Tłuszcz, korporacja, sołtys i rada sołecka