Mapa strony

Nasza mała-wielka Ojczyzna w 120-letniej historii Szkoły Podstawowej w Kopankach

Logotyp Lokalnej Grupy Działania KOLD

Opis projektu

test

Cel projektu

Głównym celem projektu była inauguracja obchodów 120-lecia Szkoły Podstawowej w Kopankach. Przedstawienie i popularyzacja dziejów placówki oświatowej, historii wsi Kopanki, Sielinko i Porażyn Tartak.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Stowarzyszenie „Mali Wielcy” zamieściło w miejscach publicznych, tj. przy sali wiejskiej w Kopankach, przy Szkole Podstawowej w Kopankach, przy sali wiejskiej w Sielinku i przy sali wiejskiej w Porażynie Tartaku tablice informacyjne. W czerwcu 2016 r. zainaugurowano obchody roku jubileuszowego. Na terenie szkoły podstawowej zorganizowana została wystawa nawiązująca do losów szkoły od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego. Przedstawiono również zwycięskie prace w konkursie plastycznym „Moja szkoła wczoraj i dziś”. Projekt jest fragmentem całości obchodów 120-lecia szkoły, trwających w latach 2016-2017. Utworzono podstronę dającą możliwości odnowienia i zacieśnienia kontaktów absolwentom szkoły.

Rezultaty projektu

Stowarzyszenie „Mali Wielcy” w ramach realizacji projektu zostawiło po sobie trwały ślad w postaci tablic informacyjnych umieszczonych w miejscach publicznych. Zintegrowało środowisko lokalne (z terenu wsi Kopanki, Sielinko i Porażyn Tartak), które aktywnie włączyło się w realizację projektu. Utworzona podstrona, poświęcona obchodom 120-lecia szkoły, pomogła zgromadzić niezbędne materiały i nadal stanowi bazę dla informacji napływających od absolwentów i mieszkańców wspomnień.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby dorosłe i młodzież z terenu wsi: Kopanki, Sielinko, Porażyn Tartak, Bukowiec Stary i Terespotockie. W maju 2017 r. odbiorcami będą również absolwenci z poszczególnych roczników z kraju i zagranicy oraz Kadra Pedagogiczna SP Kopanki.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie były nieformalne grupy mieszkańców oraz sołtysi wsi Kopanki, Sielinko, Porażyn Tartak. Parafia pw. św. Józefa w Opalenicy, lokalne media i przedsiębiorstwa. Partnerzy odpowiadali za: gromadzenie materiałów, pomoc w opracowaniu i wykonaniu tablic informacyjnych, promocję projektu.