Mapa strony

Nasza Mała Ojczyzna częścią wielkiej Europy

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Cel projektu to ukazanie wyjątkowej roli, piękna, wartości historycznych, kulturowych, społecznych naszego miejsca zamieszkania – Małej Ojczyzny, leżącej na historycznym, europejskim Szlaku Jakubowym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie „Nasza Mała Ojczyzna częścią wielkiej Europy” zrealizowano działania:

  1. Konkurs plastyczny „Walory Parafii Kotuszów”- dla dzieci i młodzieży. Przyznano nagrody w kategorii dzieci młodszych i w kategorii dzieci starszych za I, II, III miejsce oraz nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika konkursu.
  2. Wycieczka rowerowa odcinkiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Kotuszowa wraz ze zwiedzaniem zabytków na trasie.
  3. Konkurs wiedzy dla młodzieży”Młodzi o naszej Małej Ojczyźnie”. Przyznano nagrody za I, II, III miejsce.
  4. Piknik rodzinny „Tu jest mój dom – bądźmy razem” dla ogółu społeczności lokalnej połączony z wręczeniem nagród, wystawą prac konkursowych i fotograficzną w zakupionych namiotach, biesiadą, gry i zabawy.
  5. Podsumowanie i rozliczenie projektu.

Rezultaty projektu

Integracja międzypokoleniowa poprzez udział w pikniku rodzinnym, wycieczce rowerowej, konkursach, wspólnej zabawie. Zacieśnienie więzi społecznych. Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych. Edukacja kulturalna i historyczna. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu. Zakup 2 sztuk namiotów. Zakup nagród na konkursy. Zakup wyżywienia na wycieczkę i piknik. Wzrost tolerancji i akceptacji dla osób niepełnosprawnych. Duma z przynależności do Małej Ojczyzny.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to ogół społeczności lokalnej z terenu parafii Kotuszów, gminy Szydłów, gminy Raków, gminy Staszów – czyli dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, osoby niepełnosprawne, przebywający goście, wszystkie inne osoby zainteresowane. Szacujemy, że było to około 350 osób. Jest to znaczna liczba, biorąc pod uwagę liczebność mieszkańców i dobrze oddaje duże zainteresowanie projektem.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie;
  • Koła Gospodyń Wiejskich w Kotuszowie, Korytnicy, Jabłonicy, Jasieniu, Chańczy;
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św, Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie;
  • Sołtys wsi Kotuszów, Korytnica, Jasień, Jabłonica, Chańcza.